Uygulama ve Araştırma Merkezleri Değerlendirme ve Yeni Dönem Planlama Toplantısı Geçekleşti

Uygulama ve Araştırma Merkezleri Değerlendirme ve Yeni Dönem Planlama Toplantısı Geçekleşti

OIDB duyurusuna yönlendiriliyorsunuz... window.location.replace("https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Uygulama-ve-Arastirma-Merkezleri-Degerlendirme-ve-Yeni-Do